bestuur    |   reglement    |   ligging    |   kalender    |   wedstrijden    |   wedstrijdreglement    |   visbestand    |   home  

reglement

HET IS TOEGELATEN
1 Te vissen met 3 hengels voorzien van één enkele haak, en dit vanaf de boord van het water.
2 Kinderen minder dan 10 jaar mogen vergezeld van een volwassen lid van de club vissen met 1 hengel als het lid met 2 hengels vist.
3 Aan de leden om elkaar te controleren.
4 Lidgeld
80 euro voor junioren, senioren en veteranen
40 euro voor kinderen tussen 10 en 14 jaar + mensen met beperking
5 De lidkaart is strikt persoonlijk.
6 Het bestuur kan ten allertijde een lidmaatschap weigeren


HET IS VERBODEN
1 Het eiland in de hollebeekvijver te betreden.
2 Te vissen in de paaiplaats ( tussen de oever en het eiland aan de brug ).
3 Meer dan 4 meter hengelplaats in beslag te nemen.
4 Te vissen gedurende de gesloten tijd en op voorhand vastgestelde dagen zoals vrijdag waarop forellen worden uitgezet en ook niet voor 19 uur wanneer er wedstrijden hebben plaats gevonden
5 Te vissen zonder in het bezit te zijn van een geldige lidkaart van het stekelingske, en identiteitskaart.
6 Te vissen voor zonsopgang en na 24 uur,alsook te overnachten aan het water met of zonder tent.
7 Beschadigingen aan te brengen aan fauna en flora, evenals de infrastructuur van de club.
8 Vissen over te brengen naar een ander viswater of verkoop aan derden van de gevangen vis in viswateren behorende aan het stekelingske.
9 Een leefnet te gebruiken alsook enige vorm van ketel, emmer of schepnet (te gebruiken als leefnet) behalve voor het bewaren van aasvis voor snoek, paling, snoekbaars, dan zal een ketel of emmer worden toegelaten.
10 Te zwemmen, schaatsen of gebruik te maken van een boot op één van onze vijvers.
11 Te Peuren, nachtvissen en plaatsen van nachtlijnen, fuiken en vangnetten.
12 Te parkeren op private eigendommen.
13 Te snoeken met aasvisjes kleiner dan 12 cm.
14 Overvloedig te voederen met boilie’s op karper (bescherming paling bestand).Nu is er een karperreglement, gelieve te raadplegen!
15 Te voederen met rode maden, evenals te vissen met rode maden.
16 Vissen onthaken moet gebeuren met de blote handen (anders beschadigen van de vis,dus geen handdoek of vod gebruiken).
17 Vis mee te nemen voor consumptie, uitgezonderd de roofvis (forel en paling).


CONTROLE EN SANCTIES
Bij het niet naleven van het reglement door wangedrag, stroperij, orderverstoring of nachtlawaai kan en zal het lid of leden definitief door het bestuur uit de club gesloten worden en dat zonder terugbetaling van het lidgeld.


ALGEMEEN
1 Maten en toegelaten aantal vissen per soort en per dag voor eventueel consumptie gebruik, consumptievis moet steeds onmiddellijk gedood worden.
2 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen aan de visvijvers. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en eigenaars zijn verantwoordelijk voor hun huisdieren.
3 Opening visseizoen 1 maart, sluiting 1 december.
4 Klachten of opmerkingen of suggesties van allerlei aard worden schriftelijk overgemaakt aan het secretariaat. Discretie, indien gewenst!
5 Verlaat nooit uw visplaats alvorens ze proper te maken.
6 Personen die zich een lidkaart van het stekelingske aanschaffen verklaren zich zonder discussie akkoord met het door de club opgesteld reglement!

WET OP PRIVACY BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door een lidmaatschap aan te gaan of bij een inschrijving van een wedstrijd geeft U de toestemming aan hengelclub Stekelingske om uw persoonlijke gegevens te beheren.
Uw naam, adres, geboortedatum, émail en telefoonnummer.
Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde elektronische databank.
Uw gegevens worden bij stopzetting van uw lidmaatschap of op uw vraag gewist.
Uw gegevens worden niet gedeeld en enkel gebruikt voor doeleinden van de vereniging.
  contact
© 2024 't Stekelingske | all rights reserved | graphic design by gRafiKs.be | webdesign & webhosting by TroudyWeb.be